FAMILIEOPSTELLINGEN

Bij een familieopstelling wordt er zichtbaar wat er op een dieper niveau speelt. Dit kan er heel anders uitzien dan wat je in het dagelijks leven ziet. Daarmee werkt een familieopstelling op een andere manier dan gangbare therapieen of modellen. Bij een familieopstelling of je die nu 1 op 1 doet of in een groep, gaat het om het ervaren en aannemen van wat zich aandient. De uitnodiging is om de analyse achterwege te laten zodat een opstelling op een dieper niveau kan doorwerken.

Een opstelling begint met een kort interview van de begeleider met de vraag-inbrenger(s). Op grond hiervan wordt vast gesteld voor welke personen uit het familiesysteem een representant (‘plaatsvervanger’) wordt gevraagd. Degene die de vraag heeft ingebracht, kiest uit de andere aanwezigen deze representanten. Vervolgens worden de representanten ‘opgesteld’: de inbrenger van de vraag zet de representanten intuïtief op een plaats in de ruimte. Dan kan de vraag-inbrenger gaan zitten en toekijken.

Een bijzonder fenomeen doet zich dan voor bij de representanten: ze blijken gekoppeld te zijn aan het familiesysteem van de vraaginbrenger. Door deze koppeling, die zich uit in lichamelijke en emotionele gevoelens, kunnen de representanten informatie geven over het familiesysteem. De manier waarop de representanten ten opzichte van elkaar zijn opgesteld en de informatie die ze geven worden door de begeleider gebruikt om de dynamiek van het familiesysteem aan het licht te brengen. Van daaruit wordt stapsgewijs gewerkt naar helderheid en verzoening en kan de liefde weer stromen.

FAMILIEOPSTELLINGEN

Een opstelling begint met een kort interview van de begeleider met de vraag-inbrenger(s). Op grond hiervan wordt vast gesteld voor welke personen uit het familiesysteem een representant (‘plaatsvervanger’) wordt gevraagd. Degene die de vraag heeft ingebracht, kiest uit de andere aanwezigen deze representanten. Vervolgens worden de representanten ‘opgesteld’: de inbrenger van de vraag zet de representanten intuïtief op een plaats in de ruimte. Dan kan de vraag-inbrenger gaan zitten en toekijken.

Een bijzonder fenomeen doet zich dan voor bij de representanten: ze blijken gekoppeld te zijn aan het familiesysteem van de vraaginbrenger. Door deze koppeling, die zich uit in lichamelijke en emotionele gevoelens, kunnen de representanten informatie geven over het familiesysteem. De manier waarop de representanten ten opzichte van elkaar zijn opgesteld en de informatie die ze geven worden door de begeleider gebruikt om de dynamiek van het familiesysteem aan het licht te brengen. Van daaruit wordt stapsgewijs gewerkt naar helderheid en verzoening en kan de liefde weer stromen.

‘Het wezen van een familieopstelling is wezenlijk anders dan het westerse goed of fout. In essentie komt het erop neer, dat het de kunst is alle facetten in je hart te sluiten. Dat hoeft niet te betekenen dat je het met alles eens bent. Je kunt het zien, erkennen en een plek in je hart geven.’

Bert Hellinger

Meer weten over Familieopstellingen?

BEZOEKADRES

Fokkerstraat 22
2811 ER Reeuwijk

MEER INFORMATIE

info@burovanderplas.nl

VOLG ONS

© Buro Van der Plas 2023
Privacy Policy