TEAM DEVELOPMENT

Slagvaardige teams met een open cultuur en transparante communicatie komen er niet vanzelf. Het gaat om vertrouwen en veiligheid, de openheid om je mening te durven geven. Dat iedereen zich gehoord voelt en erkenning krijgt, dat je elkaar als vanzelfsprekend complimenten geeft en zaken teruggeeft waar je niet blij mee bent. Vaak hebben teams een blik van buiten nodig om te groeien naar meer volwassenheid en zelfstandigheid.

TEAM COACHING

Alle antwoorden zijn al in het  team aanwezig. Sjenet kijkt naar de beweging  van de onderstroom en laat teamleden ontdekken wat er al is. Ze faciliteert dit proces door de juiste vragen te stellen en zelfreflectie binnen het team te bevorderen.

1. Listening

 • Wat speelt er?
 • Wat zijn belangrijke waarden in het team?
 • Welk gedrag is gewenst en ongewenst?
 • Waar wil het team naartoe?
 • Wat is er al gedaan?
  Wat is er al gedaan?

2. Investigating

 • Wat is het speelveld?
 • Wat is de plek van de teamleden?
 • Hoe ziet de balans van geven en nemen eruit?
 • Welke dynamieken spelen er?
 • Wat mag er niet gezegd worden maar heeft grote invloed ?
  Wat is er al gedaan

3. Planning

 • Wat zijn de kaders? Duidelijke taken verantwoordelijkheden
 • Hoe ziet het contact met management eruit?
 • Inhoud van werkzaamheden
 • Onderlinge samenwerking
 • Geven van feedback

Vulnerability is not winning or losing: It’s having the courage to show up and be seen

Brene Brown

 

The Power of Vulnerability, TED Talk by Brene Brown

VEILIGE TEAMS

Hoe zorg je voor teams waarin ieder teamlid zich gezien en gehoord weet?

Hoe zorg je voor een veilige en open werkcultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de sfeer in het team?

Door haar ervaring als begeleider van groepsprocessen en het geven van workshops rondom dit thema is Sjenet hierin een ervaren adviseur die met u op weg gaat om te bouwen aan een veilige en plezierige werkomgeving.

Sociale Veiligheid gaat over Cultuur en Structuur. Heldere kaders en richtlijnen, formele documenten zoals een gedragscode en een loket waar medewerkers terecht kunnen wanneer ze onveiligheid ervaren vormen de basis. De Cultuurkant vraagt vervolgens om gerichte aandacht en interventies om zodoende te komen tot een veilige werkomgeving voor elke medewerker. Dat houdt onder andere in dat leidinggevenden in staat zijn en zich veilig genoeg voelen om het goede gesprek te voeren en te weten welke interventie er op welk moment nodig is. Buro Van der Plas begeleidt organisaties en leidinggevenden hierin door middel van advies, workshops en/ of coaching.

Lees verder voor WORKSHOPS

Neem contact op voor meer informatie

WORKSHOPS

     DISC FOR TEAMS

 • DISC Introduction
 • DISC Personal Profile
 • DISC Team Profile
 • Improve cooperation with DISC

     DISC FOR MANAGERS

 • DISC in 30 minutes
 • What does DISC tell you?
 • DISC and your Team
 • Use DISC in the Management Team

    OVER ZELFSTURING

 • Wat is Zelfsturing
 • Waarom Zelfsturing
 • Hoe kom je tot Zelfsturende Teams
 • Do’s en don’ts van Zelfsturing

    LEIDEN TEAM BIJEENKOMST

 • In overleg stellen we de inhoud vast
 • Combinatie van Teambuilding en inhoud
 • Interactief
 • Belangrijke zaken komen op tafel

CONTACT

Info@crabet.com

CRABET

For Culture and Structure