VEILIGE EN STEVIGE TEAMS

Veilige teams met een open cultuur en transparante communicatie komen er niet vanzelf. Het gaat om vertrouwen en veiligheid, de openheid om je mening te durven geven. Dat iedereen zich gehoord voelt en erkenning krijgt, dat je elkaar als vanzelfsprekend complimenten geeft en zaken teruggeeft waar je niet blij mee bent. Vaak hebben teams een blik van buiten nodig om te groeien naar meer volwassenheid en zelfstandigheid.

Buro Van der Plas begeleidt teams onder andere op het gebied van Teamcoaching en Veiligheid in Teams. Alle antwoorden zijn al in het  team aanwezig. We kijken naar de beweging  van de onderstroom en laten teamleden ontdekken wat er al is. We faciliteren dit proces door de de principes van Systemisch Werk toe te passen, de juiste vragen te stellen en zelfreflectie binnen het team te bevorderen.

Kwetsbaarheid gaat niet over winnen of verliezen.
Het gaat om de moed jezelf te laten zien.’

Brene Brown
De kracht van Kwetsbaarheid, TED Talk door Brene Brown

TEAMCOACHING

Teamcoaching bestaat uit verschillende fasen: luisteren, onderzoeken en plan van aanpak.

1. Luisteren

 • Wat speelt er?
 • Wat zijn belangrijke waarden in het team?
 • Welk gedrag is gewenst en ongewenst?
 • Waar wil het team naartoe?
 • Wat is er al gedaan?

2. Onderzoeken

 • Wat is het speelveld?
 • Wat is de plek van de teamleden?
 • Hoe ziet de balans van geven en nemen eruit?
 • Welke dynamieken spelen er?
 • Wat mag er niet gezegd worden maar heeft grote invloed ?

3. Plan van aanpak

 • Wat zijn de kaders? Duidelijke taken verantwoordelijkheden
 • Hoe ziet het contact met management eruit?
 • Inhoud van werkzaamheden
 • Onderlinge samenwerking
 • Geven van feedback

VEILIGE TEAMS

Hoe zorg je voor teams waarin ieder teamlid zich gezien en gehoord weet?

Hoe zorg je voor een veilige en open werkcultuur waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de sfeer in het team?

Door haar ervaring als begeleider van groepsprocessen en het geven van workshops rondom dit thema is Sjenet hierin een ervaren adviseur die met u op weg gaat om te bouwen aan een veilige en plezierige werkomgeving.

Sociale Veiligheid gaat over Cultuur en Structuur. Heldere kaders en richtlijnen, formele documenten zoals een gedragscode en een loket waar medewerkers terecht kunnen wanneer ze onveiligheid ervaren vormen de basis. De Cultuurkant vraagt vervolgens om gerichte aandacht en interventies om zodoende te komen tot een veilige werkomgeving voor elke medewerker. Dat houdt onder andere in dat leidinggevenden in staat zijn en zich veilig genoeg voelen om het goede gesprek te voeren en te weten welke interventie er op welk moment nodig is. Buro Van der Plas begeleidt organisaties en leidinggevenden hierin door middel van advies, workshops en/ of coaching.

Lees verder voor WORKSHOPS

TEAMONTWIKKELING MET DISC

Hoe bouw je aan teams waarin openheid, veiligheid en vertrouwen vanzelfsprekend zijn? Gebruik de ervaring van Sjenet om samen met uw team te bouwen aan een open en veilige cultuur. Sjenet gebruikt oa de DISC Assessments om inzicht te krijgen in ieders persoonlijkheidsstijl  en wat dat betekent voor het samenwerken als team, communicatie en omgang met conflicten.  Daarnaast geeft de DISC een handvat om te zien waar ieders kracht ligt.

Lees verder voor TEAM WORKSHOPS

CRABET_DISC

‘Sjenet wist snel het vertrouwen te winnen van alle medewerkers, zodat zij binnen korte tijd zaken die al langer sluimerden bespreekbaar wist te maken. Vervolgens gaf zij goede aanzetten om te komen tot echte oplossingen.’

Teun Copier, directeur Stichting Kerkelijk Geldbeheer

WORKSHOPS

DISC VOOR TEAMS

 • Introductie DISC
 • Wat zegt DISC over jezelf
 • Wat is het teamprofiel en wat zegt dat
 • Betere samenwerking met DISC

DISC VOOR MANAGERS

 • DISC in 30 minuten
 • Wat zegt DISC over jezelf
 • Hoe gebruik je DISC in je team
 • Een beter management team met DISC

WORKSHOP VEILIGE TEAMS

 • Hoe herken je onveiligheid?
 • Hoe bepaal je de juiste interventie?
 • Hoe voer je het gesprek?
 • Hoe voorkom je onveiligheid?

LEIDEN TEAM BIJEENKOMST

 • In overleg stellen we de inhoud vast
 • Combinatie van Teambuilding en inhoud
 • Interactief
 • Belangrijke zaken komen op tafel
Neem contact op voor meer informatie

BEZOEKADRES

Fokkerstraat 22
2811 ER Reeuwijk

MEER INFORMATIE

info@burovanderplas.nl

VOLG ONS

© Buro Van der Plas 2023
Privacy Policy